Splošni pogoji uporabe spletnih strani BIZMATCH

POGOJI UPORABE

Lastnik, skrbnik in administrator tega spletnega mesta in domene https://bizmatch.pro/sl/ (''spletno mesto'') je SINECON d.o.o., Prušnikova ulica 2, 1210 Ljubljana-Šentvid. Z uporabo tega spletnega mesta (odpiranje povezav, brskanje, pomikanje itd.), se strinjate s temi Pogoji uporabe in vas zato zavezujejo. Če se s temi Pogoji uporabe ne strinjate, ne uporabljajte spletnega mesa. Ti Pogoji uporabe veljajo za celotno spletno mesto, vključno z njegovimi ločenimi deli, podstranmi, razen če je izrecno določeno drugače. Ti Pogoji uporabe vključujejo tudi: politiko zasebnosti. Ko uporabljate naše spletno mesto, potrjujete, da ste starejši od petnajst (15) let in lahko sklepate pravno zavezujoče pogodbe.

Ne prevzemamo nobene odgovornosti, če informacije, ki so na voljo na spletnem mestu, niso točne, popolne, aktualne ali ažurne. Vsebina tega spletnega mesta je namenjena zgolj obveščanju s splošnim informacijam. Vsakršno zanašanje na vsebino tega spletnega mesta je na lastno odgovornost.

SPREJETJE POGOJEV UPORABE

Z uporabo tega spletnega mesta se soglašate, da ste prebrali, razmete in se strinjate s temi Pogoji uporabe. Če sprejmete ali se strinjate s temi Pogoji uporabe v imenu podjetja ali druge pravne osebe, zastopate in jamčite, da imate pooblastilo, da to podjetje ali drugo pravno osebo zavežete s temi Pogoji uporabe.

VSEBINA NA SPLETNEM MESTU

Vsa vsebina, ki je vključena v spletno mesto ali je na voljo preko spletnega mesta, kot so besedilo, grafika, uporabniški vmesniki, materiali, slike, videoposnetki, blagovne znamke, storitvene znamke, logotipi, zvoki, glasba, zvočni posnetki, podatki (skupaj "vsebina"), vključno z vendar ne omejeno na oblikovanje, strukturo, izbiro, usklajevanje, izražanje in urejanje takšne vsebine, ki je na spletnem mestu, je v naši lasti ali pa imamo sklenjene ustrezne pogodbe, ki nam dovoljujejo uporabo, in je tako zaščitena s pravicami intelektualne lastnine (npr. avtorske pravice, blagovna znamka). To spletno mesto lahko vključuje tudi blagovne znamke ali storitvene znamke tretjih oseb. Vse te blagovne znamke so last njihovih lastnikov, strinjate se, da jih ne boste uporabljali ali prikazovali na kakršen koli način brez predhodnega pisnega dovoljenja ustreznega lastnika blagovne znamke.

Ne smete kopirati, razmnoževati, ponovno objavljati, nalagati, objavljati, javno prikazovati, prevajati, prenašati ali distribuirati na kakršen koli način na katero koli drugo spletno mesto ali drug medij za objavo ali distribucijo ali za katero koli komercialno podjetje, katerega koli dela spletnega mesta in/ali vsebine, brez našega izrecnega predhodnega pisnega soglasja. Niti spletnega mesta niti katerega koli dela spletnega mesta ali vsebine ni dovoljeno reproducirati, podvajati, kopirati, prodajati, preprodajati, obiskovati ali kako drugače izkoriščati za komercialne namene brez našega izrecnega pisnega soglasja.

Dokler izpolnjujete te Pogoje uporabe, vam dovolimo brskanje po spletnem mestu in vam podeljujemo nekomercialno, neizključno, neprenosljivo pravico za uporabo vsebine, tiskanje ali prenos kopij vsebine na spletnem mestu za vaše osebne namene, če ne odstranite avtorskih pravic ali drugih obvestil, ki se pojavijo na vsebini, ki jo natisnete ali prenesete. Strinjate se, da nobene vsebine na spletnem mestu drugače ne boste kopirali, prikazovali ali prenašali na kakršen koli način ali medij. Prav tako se strinjate, da ne boste spreminjali, prodajali, predvajali ali distribuirali katere koli vsebine na spletnem mestu na kakršen koli način ali medij, vključno z nalaganjem vsebine ali drugačnim objavljanjem vsebine na spletu brez našega izrecnega pisnega soglasja.

Spoštujemo pravice intelektualne lastnine drugih in prosimo, da tudi vi. Če menite, da je bilo vaše delo kopirano na način, ki pomeni kršitev avtorskih pravic, nas o tem obvestite na: info@bizmatch.pro,

ZASEBNOST IN PIŠKOTKI

Politika zasebnosti in Politika piškotkov sta integralni del teh Pogojev uporabe.

Politika zasebnosti je na voljo tukaj, Politika piškotkov pa tukaj.

OPOZORILO

Ne mi, niti naši pooblaščeni partnerji, nismo odgovorni za kakršno koli spremembo ali škodo ali izgubo programov, podatkov ali drugih informacij, ki smo jih mi ali naši partnerji shranili ali jih gostimo v zvezi z uporabo te spletnega mesta ali vsebine. Uporaba tega spletnega mesta in vsebine je na vašo lastno odgovornost.

SPLETNO MESTO, INFORMACIJE, VSEBINA, MATERIALI, VKLJUČNO S STORITVAMI, KI SO VKLJUČENE ALI KAKO DUGAČE NA VOLJO PREKO SPLETNEGA MESTA, SO NA VOLJO TAKŠNE, KAKRŠNE SO NA VOLJO, RAZEN, ČE JE IZRECNO DOLOČENO DRUGAČE. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli omejimo ali ukinemo dostop do spletnega mesta ali katere koli funkcije ali njegovega dela.

Izrecno zavračamo vsakršna jamstva, bodisi izrecna bodisi implicitna, vključno z implicitnimi garancijami o prodaji, zadovoljivi kakovosti in primernosti za določen namen ter kakršnim koli jamstvom, da vsebina na spletnem mestu predstavlja kakšne kršitve; da bo dostop do spletnega mesta nemoten ali brez napak; da bo spletno mesto varno; ali pa bodo podatki na spletnem mestu popolni, natančni ali ažurni.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

V največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, razumete in se strinjate, da niti mi niti tretja oseba ne odgovarjamo za kakršno koli neposredno, posredno, premoženjsko ali nepremoženjsko ali kakršno koli drugo škodo, povezano z vašo uporabo ali nezmožnostjo uporabe tega spletnega mesta ali katerega koli drugega spletnega mesta, do katerega dostopate prek povezave s tega spletnega mesta, ali kakršnih koli dejanj, ki jih sprejmemo ali jih ne izvedemo zaradi elektronskih sporočil, ki nam jih pošljete. Sem spadajo tudi vse odškodnine, ki so med drugimi povezane z napakami, prekinitvami, računalniškimi virusi, izgube podatkov, ki jih lahko utrpite z uporabo tega spletnega mesta. Ta omejitev odgovornosti velja ne glede na to, ali se odškodnina uveljavlja v skladu s temi Pogoji uporabe, iz malomarnosti, naklepa ali kako drugače, pa tudi če smo bili malomarni in ste nas obvestili o možnosti nastanka kakšne škode.

NE ZAGOTAVLJAMO JAMSTVA IN NE BOMO ODGOVORNI ZA KAKRŠEN KOLI ZAHTEVEK, KI BI IZVIRAL IZ:

  • UPORABE SPLETNEGA MESTA V NASPROTJU Z DOLOČBAMI POGOJEV UPROABE ALI NAMENOM UPORABE,
  • SPREMEMBE SPLETNEGA MESTA, KI JIH JE IZDELAL KDORKOLI DRUG RAZEN NAS, RAZEN ČE SMO IZRCNO DOVOLILI SPRMEMEBE,
  • ŠKODE ZARADI PRI NEPRAVILNE ALI MALOMARNE UPORABE,
  • UPORABE SPLETNEGA MESTA V KOMBINACIJI S KATERIM KOLI SISTEMOM ALI PROGRAMSKO OPREMO, KI JE NISMO DOVOLILI ALI SMO JO PREPOVEDALI,
  • VSEBINE, KI JE OBJAVLJENA/NALOŽENA NA SPLETNEM MESTU.

NE JAMČIMO IN NE BOMO ODGOVORNI ZA:

  • NEMOTENO DELOVANJE SPLETNEGA MESTA,
  • DELOVANJE SPLETNEGA MESTA BREZ NAPAK,
  • DA FUNKCIJE, VSEBOVANE NA SPLETNEMU MESTU IZPOLNJUJEJO VAŠE ZAHTEVE ALI PRIČAKOVANJA,
  • DA BO SPLETNO MESTO ZDRUŽLJIVO S KATERIM KOLI PROGRAMOM ALI PROGRAMSKO OPREMO.

Razen kadar zakon izrecno prepoveduje, izključujemo odgovornost za kakršnokoli odgovornost za nastalo škodo (vključno zaradi malomarnosti, naklepa ali kršitve zakonskih dolžnosti). Če sodišče ugotovi, da smo odgovorni za kakršnokoli škodo ali izgubo, ki izhaja iz tega spletnega mesta ali je z njim na kakršenkoli način povezana z vašo uporabo spletnega mesta, je naša odgovornost omejena na 1.000,00 EUR (tisoč evrov).

VSEBINA TRETJIH OSEB

Nekatere vsebine, izdelki in storitve, ki so na voljo preko spletnega mesta, lahko vključujejo materiale tretjih oseb in njihovih spletnih mest (»Povezana spletna mesta«). Povezana spletna mesta vas lahko usmerjajo na tuje strani, ki niso povezane z nami. Nismo odgovorni za vsebino povezanih spletnih mesti in ne jamčimo in ne bomo odgovorni za kakršne koli materiale, vsebine ali spletna mesta tretjih oseb ali za kakršne koli druge vsebine, izdelke ali storitve tretjih oseb. Povezana spletna mesta niso pod našim nadzorom, te povezave vam ponujamo le zaradi priročnosti, ne izkazujejo pa kakršne koli povezave z nami.

KONČNE DOLOČBE

V primeru, da se ugotovi, da je katera koli določba teh Pogojev uporabe nezakonita, neveljavna ali neizvršljiva, je taka določba kljub temu izvršljiva v največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, in velja, da je takšna določba ločena od teh pogojev uporabe, ne vpliva na veljavnost in izvršljivost drugih določb.

Te Pogoji uporabe so sestavljeni in se razlagajo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Z uporabo tega spletnega mesta soglašate, da je za vse spore, ki bi izvirali iz teh Pogojev uporabe ali uporabe spletnega mesta, izključno pristojno sodišče v Ljubljani, Slovenija.

Na tem spletnem mestu lahko kadar koli pregledate najnovejšo različico Pogojev uporabe. Različica, ki je objavljena na spletnem mestu, je veljavna. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji posodobimo, spremenimo ali nadomestimo katerikoli del teh Pogojev uporabe, pri čemer bo nova različica objavljena na spletnem mestu. Vaša odgovornost je, da redno preverjate spletno mesto glede sprememb. Vaša nadaljnja uporaba ali dostop do spletnega mesta po objavi kakršnih koli sprememb teh Pogojev uporabe pomeni sprejemanje teh sprememb.