Unistar LC d.o.o.

Unistar LC d.o.o.

V poslovnih okoljih strank poskrbimo za učinkovito implementacijo sodobnih tehnologij, njihovo povezovanje z organizacijo dela in vodenja podjetja.

BISecurity & PrivacyIT Management

Unistar LC d.o.o.

Zavedamo se, da bodo na trgu obstala samo tista podjetja, ki bodo uspela stranke zadovoljiti s kakovostnimi izdelki, rešitvami in storitvami, ki bodo te ponudila po primernih cenah in izvedla/implementirala v dogovorjenih rokih. Za negovanje odnosov s strankami niso nič manj pomembne niti odlične poprodajne storitve, pri katerih so prijaznost, dostopnost in odzivnost pisane z veliko začetnico.

V podjetju Unistar LC d.o.o. stalno rast poslovanja dosegamo prav na račun zadovoljstva strank z našimi rešitvami in storitvami, saj vemo, da je zadovoljna stranka naša najboljša reklama. V poslovnih okoljih strank poskrbimo za učinkovito implementacijo sodobnih tehnologij, njihovo povezovanje z organizacijo dela in vodenja podjetja ter za strokovno usposabljanje zaposlenih za delo z naprednimi rešitvami. Strankam torej ne nudimo zgolj posameznih izdelkov, temveč predvsem celovito znanje njihove rabe in ustrezno integracijo v poslovna okolja.

Pomembno vlogo v našem delu imajo tudi partnerji ter dobavitelji, s katerimi aktivno sodelujemo - bodisi kot zastopniki, visoko usposobljeni prodajalci, ponudniki celovitih rešitev ali šolski/izpitni centri za širjenje znanja.

Predstavitev podjetja

Podjetje Unistar LC ima eno daljših tradicij med podjetji s področja informacijske tehnologije v Sloveniji, saj je na domačem trgu prisotno že od leta 1989. S svojimi izkušnjami, znanjem in partnerskimi povezavami z mednarodnimi podjetji s področja informatike, je ustvarilo velik krog zadovoljnih naročnikov, ki so z našo podporo zgradili učinkovite informacijske sisteme. Danes je v podjetju Unistar LC zaposlenih več kot 70 visoko usposobljenih strokovnjakov z različnih področij delovanja in upravljanja IKT, ki strankam zagotavljajo zanesljive, prilagodljive, lažje dostopne in varne rešitve. Prav takšne IKT-rešitve pozitivno vplivajo na poslovne procese in s tem posledično na poslovne rezultate strank. V podjetju Unistar LC s svojim uspešnim delom dosegamo redno in stabilno vsakoletno rast. Uvrščamo se v sam vrh slovenskih ponudnikov računalniške in komunikacijske opreme ter storitev, ki spremljajo te dejavnosti. Nahajamo se v Ljubljani, vendar uspešno delujemo na celotnem področju Slovenije in širše regije.

Celovite rešitve z dodano vrednostjo

Podjetje Unistar LC se ukvarja z načrtovanjem, razvojem, namestitvijo, vzdrževanjem ter zunanjim izvajanjem (ang. outsourcing) vseh vrst IKT-rešitev in storitev. Te rešitve strankam omogočajo doseganje najboljših rezultatov na njihovih poslovnih področjih. Za stranke pripravljamo celovite rešitve, prilagojene njihovim potrebam in zahtevam ter skladne z najboljšimi praksami in znanji, povezujemo tehnična in vsebinska znanja v uporabnikom prijazno informacijsko okolje.

Vizija

Unistar LC želi postati eno vodilnih podjetij na področju sistemske integracije. Pri tem želi z visokim zadovoljstvom strank doseči stabilno in rastoče poslovanje.

Poslanstvo

V podjetju Unistar LC razvijamo celovite rešitve in storitve, s katerimi skrbimo za varnost, dostopnost in gospodarnost informacijskih sistemov strank.

Vrednote

Unistar LC želi postati vodilno podjetje na področju sistemske integracije. Zato v podjetju razvijamo vrednote, ki opredeljujejo naše poslovanje in reševanje problemov z visoko stopnjo zanesljivosti. Ta predstavlja osnovno vrednoto v podjetju. Podjetje je usmerjeno v razvijanje celovitega spleta storitev, s katerimi bdi nad informacijskimi sistemi strank, noč in dan skrbi za njihovo varnost, dostopnost in učinkovitost. Kultura podjetja spodbuja visoko stopnjo ambicioznosti in proaktivnosti zaposlenih. Zaposlene odlikujejo velika mera inovativnosti in številna pridobljena znanja. Želja po odličnosti pri delu, suverenosti in lastnem izpopolnjevanju je tudi ključ za uspešno poslovanje in dobro delo zaposlenih. Zagotavljanja koristi strank v podjetju Unistar LC nikoli ne izpustimo izpred oči. Rast strank je hkrati tudi rast podjetja, saj izhaja iz medsebojnega sodelovanja in zaupanja.

Prednosti

Podjetje Unistar LC s svojo dolgoletno prisotnostjo v slovenskem prostoru sodi med uveljavljena podjetja na trgu. S široko paleto storitev in rešitev strankam zagotavlja veliko zanesljivo delovanje IT-rešitev in njihovo kar najboljšo prilagoditev potrebam posameznega podjetja. Zaposleni v podjetju premorejo obilo znanja in izkušenj, saj so z IT-rešitvami že nadgradili najrazličnejše finančne institucije, trgovska podjetja, logiste, družbe na področju turizma, proizvodnjo kot tudi podjetja iz javne uprave.