RC IRC Celje, d.o.o.

RC IRC Celje, d.o.o.

Družba RC IRC Celje že od 70. let prejšnjega stoletja združuje obvladovanje poslovnih procesov s pionirskimi odkritji na področju informacijskih tehnologij.

ERPBI

RC IRC Celje, d.o.o.

Družba RC IRC Celje združuje homogeno razvojno skupino strokovnjakov, ki ob dobrem poznavanju slovenskega poslovnega prostora, zakonodaje, standardov in vsebinskih komponent poslovnih sistemov ponuja različne družine aplikacijskih rešitev.

Kot ustvarjalni organizem je družba predana razvoju, uvajanju in vzdrževanju takšnih informacijskih produktov, ki različnim poslovnim sistemom omogočajo preskok na ravni odličnosti, kakovosti in zanesljivosti.

Dejavnost in strategija

Osnovni dejavnosti podjetja sta razvoj in uvajanje sodobnih in celovitih poslovno-informacijskih sistemov za podporo poslovnim procesom podjetij, katerih cilj je biti pred konkurenco.

Tržno prednost družbe predstavljajo predvsem podjetjem prilagojeni procesi svetovanja, izdelave, uvedbe in vzdrževanja unikatnih poslovnih informacijskih sistemov za različna poslovna okolja:

  • Zdravstvo
  • Javni zavodi in podjetja
  • Industrija in proizvodna podjetja
  • Bančništvo

Partnerji

Družba RC IRC Celje drži korak s skokovitim razvojem na področju informacijske tehnologije in  svojim partnerjem zagotavlja nove implementacijske rešitve.

V ta namen ima RC IRC vzpostavljene strateške partnerske povezave s ključnimi dobavitelji IT tehnologije tako na področju strojne kot tudi programske opreme.