Perftech d.o.o.

Perftech d.o.o.

Delujemo na področju računalniškega in informacijskega inženiringa z lastnim razvojem programske opreme.

DMS

PerftEch d.o.o.

Dejavnost podjetja

Delujemo na področju računalniškega in informacijskega inženiringa z lastnim razvojem programske opreme. Tržimo izgradnjo poslovno informacijskih sistemov, razvijamo in tržimo multimedijske rešitve in storitve, prodajamo informacijske rešitve, računalniško in komunikacijsko opremo in sistemske integracije. Naše IT rešitve in storitve so zaradi različnih področij delovanja zelo raznolike in se med seboj prepletajo, pa tudi dopolnjujejo. To je poleg znanja in izkušenj naša konkurenčna prednost, da lahko oblikujemo rešitve za različne naročnike, mala, srednja in velika podjetja z različnih branž in raznolikih zahtev.

Ključna področja so po vsebini razdeljena na dva programa:

  • Aplikativna programska oprema (APO),
  • Sistemska integracija in oprema (SIO).

Poslanstvo

Poslanstvo naše družbe je izgradnja visoko kakovostnih, prijaznih in učinkovitih informacijskih ter komunikacijskih rešitev, ki uporabnikom omogočajo doseganje konkurenčne prednosti. Rešitve naj bi bile zgrajene vsaj z enim našim izdelkom. S tem dosegamo visoko dodano vrednost, ki zadovoljuje lastnika in vse zaposlene. Poslanstvo družbe je tudi ustvarjanje kreativnega okolja, kjer lahko zaposleni svojo kreativnost prelivajo v izdelke in izpolnjujejo svojo ustvarjalno slo.

Vizija

Naša družba PERFTECH d.o.o. bo postala ena od vodilnih slovenskih ponudnikov celovitih poslovnih IT rešitev z lastnimi proizvodi programske aplikativne opreme, sistemsko integracijo tehničnih rešitev na domačem in tujih trgih.

Vrednote

Razvoj, odprtost, inovativnost in ustvarjalnost za doseganje zmagovalne prednosti, povezljivost različnih izdelkov v enovito rešitev, predanost poslovnim partnerjem (dobaviteljem, kupcem, uporabnikom), poštenost, vljudnost, prijaznost, spoštovanje in sožitje med ljudmi (poslovni partnerji, uporabniki, zaposleni, lastniki), lastna uspešnost in uspešnost poslovnih partnerjev, dolgoročni odnosi, zaupanje, odgovornost, zanesljivost in kakovost, profesionalnost, lastno znanje, prilagodljivost, iniciativnost, urejenost, samostojnost, ponos, družbena odgovornost podjetja, tradicija.