Manto d.o.o.

Manto d.o.o.

Ponosni smo, da Manto Insight uporabljajo podjetja v najrazličnejših dejavnostih. Od proizvodnih podjetij, inženiringov, projektnih birojev, storitvenih podjetij, gradbenikov in laboratorijev.

DMSUpravljanje odnosov s kupci (CRM)

Manto d.o.o.

Podjetje Manto d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1994.

Strankam je ponujalo:

  • izobraževanja uporabnikov za delo z računalniki,
  • svetovanja pri uvedbi programske opreme in omrežij,
  • ter administracijo računalnikov in omrežij.
     

S pridobljenimi izkušnjami in znanjem smo že leta 1996 dosegli partnerski status pri podjetju Microsoft in pridobili naziv Microsoft Certified Partner.

Leta 1996 smo našo dejavnost razširil z razvojem programske opreme po naročilu.

Leta 1997 smo tako razvili programsko opremo za spremljanje gradbenih situacij in gradbenih knjig. S to opremo je bilo finančno spremljano, kar nekaj avtocestnih odsekov našega avtocestnega križa. Prav tako nekateri odseki železnic.

Že leta 2002 smo razvili programski modul za zajem geomehanskih meritev na terenu. Takrat še ni bilo tablic in pametnih mobilnih telefonov. Zato je takrat program tekel še na dlančnikih. A je že takrat omogočal zajem meritev na samem terenu in nato sinhronizacijo preko mobitela s centralno bazo. Na podlagi združenih podatkov vseh meritev omogoča program popolnoma avtomatsko izdelavo tehničnih poročil.

Od leta 1996 do 2012 smo razvili kar 16 različnih namenskih programov za Mestno občino Maribor. Tako smo na primer leta 2000 razvili program za planiranje in finančno spremljavo občinskega proračuna Mestne občine Maribor.

Med zanimive projekte sodi tudi program za spremljanje poslovanja družb tveganega kapitala, ki smo ga leta 2012 razvil za Slovenski podjetniški sklad. Program v kombinaciji z našim programom Manto Insight omogoča finančno in dokumentno spremljanje uspešnosti poslovanja družb tveganega kapitala.

V letu 1999 smo za širši trg začeli razvijati programsko opremo za projektno vodenje, CRM in dokumentni sistem pod imenom Manto Insight, ki jo danes uporabljajo podjetja širom po Sloveniji. Program se je začel razvijati, kot preprost dodatek za Microsoft Outlook, ki je omogočal enostavne zmožnosti dokumentnega sistema in prve zametke CRM-ja. Postopoma je prerasel v samostojen program, ki vključuje dokumentni sistem, CRM in projektno vodenje. Že leta 2004 smo program prenesli na sodobno .NET tehnologijo in v programu uvedli uporabo spletnih storitev.

Leta 2018 smo začeli uporabniški vmesnik programa prenašati v Angular tehnologijo (ki jo uporablja tudi Microsoft Teams) tako, da danes teče na  vseh vrstah naprav. Vsako leto v program dogradimo nove zmožnosti, ga posodobimo z najnovejšimi tehnologijami in uskladimo s smernicami razvoja uporabniških vmesnikov.

Danes je glavna dejavnost podjetja Manto:

  • razvoj programske opreme Manto Insight in njena uvedba v malih in srednjih podjetjih
  • ter razvoj specifične programske opreme.