Kopa d.d.

Kopa d.d.

Sodelujemo z vodilnimi svetovnimi proizvajalci informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter s številnimi visokošolskimi in raziskovalnimi ustanovami na področjih informatike, menedžmenta in kadrov.

ERPHRM (upravljanje človeških virov)Digital Transformation

KOPA računalniški inženiring d.d.

V podjetju KOPA računalniški inženiring, d. d. od leta 1978 razvijamo in uvajamo celovite poslovne rešitve. Zaposlujemo 60 visoko izobraženih strokovnjakov. Sodelujemo z vodilnimi svetovnimi proizvajalci informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter z visokošolskimi in raziskovalnimi ustanovami na področjih informatike, menedžmenta in kadrov. Z nenehnim vlaganjem v razvoj partnerjem omogočamo, da na enem mestu pridobijo celoten nabor tehnologije, aplikacij in dobrih praks za vitalen in agilen poslovni sistem.

Naš fokus so področja, kjer povezujemo poslovno (ERP) in proizvodno informatiko (MES, EAM-CMMS). Ob tem upoštevamo ljudi kot glavni vir za uspeh (HRM), brezpapirno poslovanje za obvladovanje dokumentov in procesov (ODiP) ter zagotavljamo potrebno sistemsko integracijo.

Celovite IT rešitve za industrijo v podjetjih

Digitalizirajte poslovanje in optimizirajte poslovne procese. Zagotovite si celovito informacijsko podporo poslovanja

V času spreminjajoče se tehnologije in družbenega napredka je digitalizacija poslovanja bistvenega pomena. Z njo je mogoče razbremeniti zaposlene v podjetju, da se ti namesto z operativnimi zadolžitvami ukvarjajo z bolj pomembnimi delovnimi nalogami. Digitalizacija poslovnih procesov vodi do znatno izboljšane produktivnosti med zaposlenimi, krajšanju časa administrativnih postopkov, večji konkurenčnosti in boljšim odločitvam. Z digitalizacijo proizvodnje so vsi deli proizvodnega procesa (planiranje, izvedba, spremljanje in ukrepanje) med seboj povezani in usklajeni. Način preverjanja uspešnosti je prav tako veliko bolj enostaven. Digitalizacija predstavlja ključ do uspešnega poslovanja podjetja.