INFORMATIKA d.o.o.

INFORMATIKA d.o.o.

INFORMATIKA je razvojno naravnano podjetje in zaupanja vreden poslovni partner v okolju distribucije električne energije v Sloveniji.

Custom developmentIT Development

INFORMATIKA d.o.o.

INFORMATIKA d.o.o. je razvojno naravnano podjetje, ki je cenjen partner v slovenskem elektroenergetskem prostoru. Imamo 40 let izkušenj v razvoju informacijskih rešitev in izvajanju storitev z njimi za različne naročnike.

Z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij ter lastnih in tujih znanj omogočamo svojim naročnikom optimalno, varno in transparentno poslovanje ob optimalnih stroških in ob upoštevanju morebitnih tržnih priložnosti ter sinergičnih učinkov s sorodnimi panogami.

Ponujamo celovite rešitve po meri naročnika. Partnerski odnosi so osnova za dolgoročno sodelovanje v korist obeh partnerjev. Ponujamo partnerstvo in prenos znanja namesto preprostih storitev. Naša visoka vlaganja v lastno izobraževanje omogočajo informacijske rešitve z novo tehnologijo.

Prepričani smo, da smo za sedanje in bodoče naročnike dober partner, ki mu je vredno zaupati projektne naloge.

Vizija – poslanstvo – vrednote

VizijaVrednotePoslanstvo
Vrhunsko IT podjetje.

znanje in sodelovanje,

skrb za zaposlene,

predana skrb za varnost podatkov in procesov,

fleksibilnost in zanesljivost,

spoštovanje, odgovornost in zavzetost,

poštenost in spoštovanje poslovnih ter etičnih načel,

kakovost in upoštevanje politike kakovosti,

inovativnost in podjetništvo ter usmerjenost k dodani vrednosti

Varne, zanesljive in kakovostne informacijske storitve na področju energetike in povezanih dejavnosti z dodano vrednostjo za zadovoljnega kupca, lastnika in zaposlene.

Zgodovina

Podjetje je nastalo leta 1966, združeno iz dveh računskih centrov. Vseskozi je delovalo na področju obračunov električne energije in saldakontov, kasneje je pa dodajalo tudi druge storitve v skladu z zahtevami večinskih lastnikov, podjetij za distribucijo električne energije. Po obsežni prenovi ključne programske opreme in tehnologij, ki se je končala leta 2014, je podjetje intenzivneje pričelo z aktivnostmi ponujanja širokega portfelja storitev za podjetja za distribucijo električne energije kot tudi za prosti trg, poleg opravljanja osnovne dejavnosti, to je obračun omrežnine in električne energije, ter razvoj in upravljanje enotne vstopne točke za podporo trga električne energije.