Grad d.d.

Grad d.d.

Družba Grad d. d. sodi med vodilna slovenska podjetja na področju razvoja, trženja in vzdrževanja poslovnih programskih paketov, saj napredne rešitve razvija že več kot 30 let.

DMSERPRačunovodstvoSoftware Development

Grad d.d.

Družba Grad d. d. sodi med vodilna slovenska podjetja na področju razvoja, trženja in vzdrževanja poslovnih programskih paketov, saj napredne rešitve razvija že več kot 30 let.
Pestro paleto programskih rešitev, poimenovanih po reprezentativnih slovenskih pojmih, sestavljajo standardizirani in medsebojno povezljivi programi za finančno, računovodsko in materialno spremljanje poslovanja.

V družbi Grad d. d. smo se v zadnjem desetletju specializirali za razvoj programske opreme, namenjene računovodstvu in vodenju poslovanja, vse naše rešitve pa kot temeljni kamen hrambe in obdelave podatkov uporabljajo podatkovno zbirko SQL. Poleg standardnih programov za računovodstvo smo v družbi razvili tudi številne specializirane programe, kot je posebna rešitev za enega večjih logističnih operaterjev v Luki Koper – podjetje PGS Koper d.o.o., posebne rešitve za naročanje in distribucijo prehrambenih proizvodov (Impuls d.o.o., Domžale), evidentiranje in plačevanje avtorskih honorarjev v Avtorski agenciji Slovenije, prav tako pa tudi rešitev za upravitelje stavb (Upravnik), za komunalna podjetja (Vodar) ter za vrtce (Oskrbnine)

Rešitve za delo prek interneta in tabličnih računalnikov

Trendi sodobnega poslovanja narekujejo programsko podporo z oddaljenih lokacij, izven sedeža podjetja (prek interneta in tabličnih računalnikov), temu pa se ustrezno prilagajajo tudi programske rešitve. V podjetju Grad smo razvili več zanimivih spletnih aplikacij, med katerimi izstopajo programi eOdobritve – ta omogoča vnos in odobravanje različnih odsotnosti z dela (dopusti, službene poti,..), eMeč, ponuja možnost  pregleda in potrjevanja prejetih računov z oddaljenih lokacij, eCekin je namenjen izdelavi in davčnemu potrjevanju gotovinskih računov, eKraljica – omogoča dostop do podatkov o glavni knjigi in saldakontih z oddaljenih lokacij, eUpravnik, ki lastnikom prostorov omogoča takojšen vpogled v izdane račune, delilnike stroškov, prikaz skeniranih računov, dostop do skupnih dokumentov ter celovito elektronsko komunikacijo z upravnikom, in eGilda, ki kupcem omogoča elektronsko naročanje, pregled realiziranih dogodkov, pregled odprtih naročil ter elektronsko komunikacijo z dobaviteljem.

Med zelo razširjenimi tabličnimi programi pa so rešitve iTempus za evidenco prisotnosti ter iŽezlo in iTrdnjava, ki skrbita, da so osnovna sredstva in artikli v skladišču pod nadzorom.

Razvoj po naročilu

Standardizirane rešitve ne morejo pokrivati vseh poslovnih procesov podjetij. Takrat izdelamo rešitve po naročilu. Veliko število edinstvenih modulov smo v družbi Grad razvili prav po naročilu strank. Med uporabniki naših programskih rešitev najdemo tako mala, srednja kot tudi velika podjetja iz gospodarstva in negospodarstva, kar priča o izjemni »širini« teh paketov.

Danes omenjene programe uporablja več kot 500 pravnih oseb v Sloveniji in prek 70 v tujini (predvsem na Hrvaškem, med njimi je kar 25 bolnišnic). Skupaj je tako v uporabi več kot 2000 programskih modulov. V podjetju smo zelo ponosni na trinajst strank, ki so z nami od ustanovitve podjetja Grad, že več kot trideset let.