Genis d.o.o.

Genis d.o.o.

S širokim portfeljom rešitev smo lahko dolgoročni partner proizvodnim in storitvenim podjetjem.

DMS

Genis d.o.o.

S širokim portfeljom rešitev smo lahko dolgoročni partner proizvodnim in storitvenim podjetjem. Imamo uravnotežene vire prihodka, saj smo poleg premium partnerja za gospodarstvo tudi eden ključnih partnerjev za informacijsko podporo pri delovanju javne uprave. Genisove informacijske rešitve so že od leta 2001 registrirane blagovne znamke, kar potrjuje naš inovacijski prispevek pri razvoju digitalnega poslovanja. Genis ima od leta 2005 tudi certifikat za sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2015 ter že več kot 10 let certifikat za standard 27001:2013. Naša glavna vizija je z okolju prijaznimi rešitvami postati vodilni partner na področju digitalizacije poslovanja. 
 

Konkurenčne prednosti

Konkurenčne prednosti podjetja Genis d.o.o. so dolgoletno znanje o procesih, integracijah z zalednimi sistemi, standardne rešitve za nabavni proces, nišne rešitve za gospodarstvo, stabilnost prihodkov, izobraževanje zaposlenih, certifikat ISO 9001:2015, ISO 27001:2013