GAMA SYSTEM d.o.o.

GAMA SYSTEM d.o.o.

Usmerjeni smo v ustvarjanje odličnih, kakovostnih rešitev za finančne, javne in zdravstvene inštitucije, ter vsa večja državna in zasebna podjetja oz. organizacije.

DMSECM

GAMA SYSTEM d.o.o.

Poslanstvo, Vizija, Vrednote, Zgodovina

Hitreje, enostavneje, bolje z najvišjimi standardi

Panterjem želimo zagotoviti najvišje standarde, omogočiti najvišjo učinkovitost, varnost in kakovost poslovanja. Torej pomagati do hitrih optimizacij, enostavne nadgradnje standardov ter posledično  boljših odnosov.

Usmerjeni smo v ustvarjanje odličnih, kakovostnih rešitev za finančne, javne in zdravstvene inštitucije, ter vsa večja državna in zasebna podjetja oz. organizacije.

Naši temelji so:

  • odlično poznavanje tehnologije, poslovnih področij in poslovnih procesov
  • inovativni pristopi in preizkušeni procesi
  • popolna predanost in spoštovanje poslovnih potreb naročnikov
  • doslednem spoštovanje dogovorjenih kakovostnih, finančnih ter časovnih okvirjev

Vizija

Lojalni, strokovni, kakovostni

Vizija Gama System d.o.o. se naslanja na temelje prepoznavnosti podjetja z lojalnimi, izkušenimi strokovnjaki ter uporabnimi in kakovostnimi produkti. Želimo dvigniti mednarodna povprečja ter okrepiti uveljavljenost znamke Gama System® kot programska oprema, ki močno vpliva na povečanje uspešnosti in uglednosti državnih ter zasebnih podjetij oz. organizacij v slovenskem in mednarodnem okolju.

Vrednote

Poslovni partnerji

Vodilo našega razvoja predstavljajo potrebe naših poslovnih partnerjev. Nenehno si prizadevamo natančno razumeti potrebe in želja naših naročnikov in na tej osnovi ponudi inovativne in kakovostne rešitve. Natančnost, odličnost, fleksibilnost, dostava rešitev v zastavljenih časovnih in investicijskih okvirjih – vse to zagotavlja zadovoljstvo in celo preseganje pričakovanj naših poslovnih partnerjev. Partnerje želimo v naj krajšem času, ob optimalnem vložku pripeljati do zavidljivih uspehov ter tako zgraditi dolgoročen partnerski odnos.

Naši ljudje

Ljudje so naša prednost. Njihova strokovnost, razvoj s pomočjo usposabljanja, izmenjave idej, znanj in izkušenj so za podjetje, ko smo Gama System d.o.o. ključnega pomena. Zaposlene spodbujamo k raziskovanju in razvijanju lastnih talentov. Tako so 100% usposobljeni za doseganje skupnih ciljev. Pravičnost, dobra komunikacija in delovni odnosi predstavljajo ključ za doseganje skupnih ciljev.

Inovacije in razvoj

Zavedamo se, da so inovacije in nenehno investiranje v razvoj za zadovoljitev zahtevnih poslovnih partnerjev, nujno potrebne. Potrebe poslovnih partnerjev, razvijajoča tržišča, nove tehnologije, strokovna znanja, izkušnje ter ideje naših ljudi so tiste, ki ženejo in usmerjajo naš razvoj.

Omenjene vrednote ostajajo trden temelj na katerem gradimo prihodnost podjetja.

Zgodovina

Gama System d.o.o. je neodvisno podjetje, ki že od ustanovitve leta 1992 dosledno sledi doseganju visoko zastavljenih ciljev. Pomemben razvojni preboj smo dosegli s prestrukturiranjem družbe iz izobraževalno-svetovalne v softwersko – svetovalno -izobraževalno družbo, pri čemer se svetovanje izvaja predvsem v obliki uvajanja lastne programske opreme. Posledično smo si lahko zastavili še višje cilje in sicer postati pomemben ponudnik na trgu programske opreme, tako doma, kot tudi v evropskem merilu.

V Gama System smo uveljavili inovacijo kot način dela in razmišljanja s ciljem, da počnemo prave stvari in na pravi način. Lotevamo se razvoja programske opreme za področja, ki so bila tudi v svetovnem merilu slabo ali sploh niso bila pokrita z dobrimi programskimi paketi (npr. računalniška podpora za ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001, Work Factor – hitri postopek,…), zato nismo mogli, tudi če bi hoteli, posnemati domače ali tuje rešitve.

Posledično smo bili že na začetku razvoja prisiljeni razrešiti tudi vprašanja, povezana z namestitvijo naše programske opreme pri naročnikih, ki že uporabljajo različno programsko opremo. Tudi to je inovacija, saj ustvarjamo lastne, visoko integrirane rešitve in obenem lahko integratibilno programsko opremo z drugimi informacijskimi sistemi, ki jih že uporabljajo naši naročniki.

Naše rešitve predvsem zahtevajo močno podporo uporabnikom, najprej v obliki spoznavanja njihovih potreb, kjer vidimo našo priložnost v vsebinskem obvladovanju področij, ki jih podpira naša programska oprema in nato v obliki svetovanja, katero naše orodje in kako jih najbolje uporabiti, kot podporo vsakdanjemu delu.

Pri tem nikdar ne pozabimo, da ima naše delo včasih celo kritične posledice za naše naročnike, zato smo zares predani našemu delu in uveljavljamo pristope, ki naročnikom zagotavljajo najvišjo kakovost storitve.