CREApro d.o.o.

CREApro d.o.o.

Naše izkušnje izhajajo iz resničnega sveta – iz vodenja podjetij, inovacij, poslovanja, informacijske tehnologije in podatkovne znanosti; mi smo ljudje, ki smo vse to dejansko preizkusili.

UIAnalyticsDigital Transformation

CREApro d.o.o.

CREApro je podjetje za izboljšanje poslovnih rešitev in uspešnosti poslovanja. Naše temeljno prepričanje je, da je uspešnost mogoče načrtovati in razvijati. Naša naloga je pomagati podjetjem, da s svojimi aktivnostmi, ki ustvarjajo vrednost, dosežejo izjemne rezultate – kar pomeni, že v osnovi oblikovati procese tako, da bodo le-ti imeli večjo vrednost za stranke, zaposlene in lastnike. Sodelovali smo že z različnimi podjetji in naše poslanstvo je, da pri vsakem sodelovanju dosežemo prave rezultate.

Sodelujemo z različnimi podjetji z namenom, da bi občutno izboljšali učinkovitost njihovih poslovnih procesov. CREApro z inovacijami v poslovnih procesih in odličnostjo zanesljivo pripomore k doseganju poslovnega uspeha v kateri koli organizaciji. Osebje, procese, podatke in tehnologije obravnavamo celostno, kar nam v kombinaciji s pragmatičnim in nepristranskim pristopom pomaga pri iskanju inovativne in prave rešitve.

Preverjen pristop, ki ga CREApro uporablja, izhaja iz najboljših praks s področij vodenja poslovnih procesov in inovacij, ki ga vodijo izkušeni panožni strokovnjaki. Naše izkušnje izhajajo iz resničnega sveta – iz vodenja podjetij, inovacij, poslovanja, informacijske tehnologije in podatkovne znanosti; mi smo ljudje, ki smo vse to dejansko preizkusili.

Pri vsakem sodelovanju  se učimo z našimi strankami in naše stranke se pri vsakem sodelovanju učijo skupaj z nami. Smo podjetje, ki se nenehno izpopolnjuje in uči: in to delamo hitreje od ostalih.

AI napovedna analitika

S pomočjo AI (Artificial Intelligence) napovedne analitike lahko na podlagi velike količine zbranih podatkov iz različnih virov določamo vzorce ter predvidevamo prihodnje dogodke in trende. Na tak način smo podjetjem v pomoč v različnih panogah, od finančnih storitev do javne uprave, zdravstva, medijev, proizvodnje in maloprodaje.

Poslovna analitika

Poslovna analitika je nabor opravil, znanj in tehnik, ki so potrebne za identifikacijo poslovnih potreb in iskanje rešitev poslovnih težav. Organizacijam pomaga pri izvajanju njihovih poslovnih funkcij, procesov in aktivnosti z namenom, da zmanjšajo skupne stroške, učinkoviteje izkoriščajo vire in nudijo boljšo podporo strankam.

Optimizacija poslovnih procesov

Naša naloga je, da z nepristranskim delom našim strankam posredujemo opredmetene koristi, pa naj bo to s procesom inovacije in oblikovanja, analizo toka vrednosti, oblikovanjem sistemov za merjenje procesov ali z uvajanjem tehnoloških rešitev za upravljanje poslovnih procesov (BPMS).

Izobraževanja

Prenašamo znanje, ki je neposredno uporabno in prispeva k še uspešnejšemu delu posameznikov in njihovih organizacij. Temu so prilagojeni način dela, program ter vrsta seminarjev in delavnic. Izvedba poteka v obliki predavanj, delavnic, razprav ter individualnega ali skupinskega dela.