COMCOM d.o.o. Idrija

COMCOM d.o.o. Idrija

Svetovanje in razvoj aplikacij za informacijski sistem SAP.

Upravljanje odnosov s kupci (CRM)BI

COMCOM d.o.o. Idrija

Podjetje COMCOM je bilo ustanovljeno leta 1992 in na trgu deluje že več kot 25 let.

Naša dejavnost obsega:

 • Svetovanje in razvoj aplikacij za informacijski sistem SAP.
 • Izdelava matematičnih modelov za podporo pri trgovanju, optimizaciji in obvladovanju tveganj v energetiki.
 • Vodilo našega delovanja je zadovoljstvo uporabnikov, ki ga dosegamo s kombinacijo dobrega tehničnega znanja, izvrstnega poznavanja poslovnih procesov in potreb uporabnikov ter profesionalne in motivirane ekipe zaposlenih.

SAP svetovanje

Ekipa izkušenih in certificiranih SAP svetovalcev, ki so specializirani za module:

 • Upravljanje s človeškimi viri (HCM)
 • Upravljanje odnosov s strankami (CRM)
 • Finance in računovodstvo (FI)
 • Kontroling (CO)
 • Prodaja in distribucija (SD)
 • Materialno poslovanje (MM)
 • Skladiščno poslovanje (WM)
 • Proizvodnja (PP)
 • Upravljanje s kakovostjo (QM)
 • Projektni sistemi (PS)
 • Vzdrževanje in servis (PM)
 • Upravljanje z investicijami (IM)
 • Poslovna analitika (BI)

Rezultat uspešnega in zanesljivega dela je tudi naše srebrno partnerstvo s podjetjem SAP. To partnerstvo sedanjim in bodočim strankam predstavlja dodatno zagotovilo, da so naši svetovalci seznanjeni z najnovejšimi SAP standardi in imajo vpogled v smeri razvoja in bodoče tehnologije v IT industriji.

SAP ABAP razvoj

SAP ABAP razvijalci poznamo celoten nabor tehnik, ki se uporabljajo za razvoj v sistemu SAP. Na primer:

 • Programski jezik ABAP
 • ABAP WebDynPro, Fiori
 • SapScript, SmartForme, AdobeForme
 • BAPI-ji, BADi-ji
 • RFC-ji, IDOC-i, spletni servisi

Razširitve SAP sistema

Poslovni informacijski sistem SAP omogoča tudi nadgradnje in dopolnitve s funkcionalnostmi, ki jih osnovni informacijski sistem ne pokriva. Naše rešitve so povsem integrirane s sistemom SAP in so mnogim podjetjem olajšale delo.

Optimizacija virtualnih elektrarn

Naša programska rešitev za optimizacijo portfelja distribuiranih električnih naprav združenih v virtualno elektrarno zagotavlja maksimizacijo prihodkov virtualne elektrarne z uporabo pogodb za zagotavljanje frekvenčne regulacije, manjšanjem stroškov omrežnin, trgovanjem na borzah z električno energijo in drugimi procesi.

Modeliranje v energetiki

Naša platforma za modeliranje omogoča napovedovanje cen električne energije, proizvodnje iz obnovljivih virov energije, porabe itd. Napovedovanje temelji na sprotni analizi več terabajtov podatkov o stanju električnih omrežij širom Evrope, dogodkih na borzah z električno energijo, vremenskimi podatki in drugimi z zgolj nekaj milisekundnim zamikom.

Avtomatsko trgovanje

Naša storitev za avtomatsko trgovanje na trgih z električno energijo zagotavlja, da so posli izvršeni z optimalno strategijo za trenutne razmere na trgu.

Vizualizacija podatkov

Prediktivna analitika in vizualizacija podatkov sta ključnega pomena za sprejmanje informiranih poslovnih odločitev. Naši svetovalci vam pomagajo pri implementaciji BI orodja Tableau.

Rezultat uspešnega in zanesljivega dela je tudi naše partnerstvo s podjetjem Tableau. To partnerstvo našim strankam predstavlja dodatno zagotovilo, da so naši svetovalci seznanjeni z najnovejšimi trendi in imajo vpogled v smeri razvoja bodočih BI tehnologij.

Obvladovanje tveganj v financah

S pomočjo modelov strojnega učenja in umetne inteligence na podlagi velikih količin preteklih podatkov vam naši svetovalci pomagajo pri razvoju modelov za napovedovanje in obvladovanje tveganja v financah ter za optimizacijo portfelja.

Omogočamo tudi integracijo modelov strojnega učenja v BI orodje Tableau za vizualizacijo in analizo podatkov.