Business Solutions d.o.o.

Business Solutions d.o.o.

Podjetje zagotavlja prilagojene poslovne informacijske sisteme. Sistemi temeljijo na izdelkih in storitvah, kot so Microsoft Dynamics 365, Microsoft Office 365 in Microsoft Azure.

DMSERPUpravljanje odnosov s kupci (CRM)

Business solutions

Business Solutions je vodilni ponudnik Microsoftovih poslovnih rešitev. Podjetje zagotavlja prilagojene poslovne informacijske sisteme v javnem in zasebnem sektorju. Sistemi temeljijo na izdelkih in storitvah, kot so Microsoft Dynamics 365, Microsoft Office 365 in Microsoft Azure.

Business Solutions zagotavlja rešitve za posamezne panoge za ponudnike energetskih, komunalnih in telekomunikacijskih storitev, za proizvodna in transportno-logistična podjetja ter maloprodajo. S pametnimi digitalnimi storitvami, spletnimi trgovinami in portali podjetjem omogoča novo raven sodelovanja kupcev in dobaviteljev.

S strokovnimi storitvami na področju svetovanja, razvoja ter vzdrževanja programske in strojne opreme Business Solutions zagotavlja podporo za vse ravni poslovnega informacijskega sistema.