B2 Storitve d.o.o.

B2 Storitve d.o.o.

Z več kot 25-letnimi izkušnjami smo vodilni na področju računalniškega izobraževanja in e-izobraževanja.

BI

B2 Storitve d.o.o.

Z več kot 25-letnimi izkušnjami smo vodilni na področju računalniškega izobraževanja in e-izobraževanja.

Dodatna dolgoletna ponudba storitev s področja pridobivanja formalne izobrazbe in razvoja programske za e-izobraževanje ter poslovna analitika bogatijo nabor naših storitev.

Naš začetek sega v leto 1989, ko smo ustanovili podjetje z namenom, da s pomočjo informacijske tehnologije pospremimo ljudi na poti k večji produktivnosti, konkurenčnosti in zadovoljstvu.

Vse od ustanovitve dalje ponujamo računalniška izobraževanja in informacijske storitve, od leta 1996 pa tudi  javno priznane izobraževalne programe.

POSLANSTVO

Z uporabo informacijske tehnologije povečajte svojo produktivnost, konkurenčnost in zadovoljstvo.

Poslanstvo skupine B2 je pomagati ljudem, da z uporabo informacijske tehnologije povečajo svojo produktivnost, konkurenčnost in zadovoljstvo.

Ustvarjamo trende razvoja na področju izobraževanja, e-izobraževanja, informacijskih rešitev in poslovne inteligence. Krepimo svojo vlogo na tržišču, se hitro odzivamo na novosti ter bogatimo svoje storitve s področja izobraževanja in informacijskih rešitev.

Slogan skupine B2 je ZNANJE ZA USPEH

Na šolah smo poslanstvo razširili in dajemo poudarek na kvalitetno izvajanje izobraževanja javnoveljavnih programov in posredovanje uporabnega znanja za poklicno uspešnost.

S sloganom NAJBOLJ PRIJAZNA ŠOLA želimo približati šolo vsakomur, ki bi rad napredoval pri svojem dosedanjem delu ali pridobil nov poklic.

Iz naše akademije
Obiščite našo akademijo