AMITAS d.o.o.

AMITAS d.o.o.

Z lastnimi rešitvami s področij poslovnega svetovanja, upravljanja s človeškimi viri in uvajanja informacijskih tehnologij pomagamo slovenskim podjetjem prilagoditi svoje poslovanje novonastalim razmeram trženja v informacijski dobi.

HRM (upravljanje človeških virov)Marketing and SalesInformation Support

AMITAS d.o.o.

Amitas je zavezan k omogočanju slovenskim podjetjem, da se uspešno soočajo z evolucijo tržnih pogojev informacijske dobe preko inovativnih rešitev v poslovnem svetovanju, upravljanju s človeškimi viri in implementaciji informacijskih tehnologij. Ta zavezanost izhaja iz prepričanja, da se bo zgodovina ponovila, podobno kot v industriji računalništva, kjer je bil dostop do kakovostnih računalniških storitev nekoč ekskluziven za velike korporacije. Amitas želi demokratizirati dostop do kakovostnih svetovalnih storitev, da bi jih naredil dosegljive za mala podjetja po razumnih cenah. Z vrednotami poštenosti, zaupanja, stalnega razvoja in odličnosti, Amitas teži k temu, da postane Microsoft svetovalne industrije, soočajoč se z izzivom z vizijo, da pooblasti milijone malih podjetij globalno preko sinergije tehnologije in modrosti.

Rešitve in storitve

 • Delavnice usmerjanja strateškega poslovanja in doseganja vizije
 • Delavnice za identifikacijo ključnih dejavnikov uspeha v podjetjih
 • Delavnice za postavljanje dolgoročnih ciljev poslovanja
 • Delavnice in treningi trženja v informacijski dobi
 • Delavnice učinkovite telefonske prodaje
 • Delavnice trženja spletnih storitev
 • Treningi za pridobivanje kompetenc za prodajo poslovnih rešitev
 • Akademija za upravljanje s človeškimi viri
 • Razvoj modela kompetenc za podjetja
 • Treningi učinkovitega vodenja letnih in rednih razgovorov
 • Sistemizacija in opisi delovnih mest
 • Treningi situacijskega in ciljnega vodenja
 • Delavnice načrtovanja razvoja zaposlenih
 • Seminarji o zahtevah standarda ISO 9001:2001
 • Podpora pri izvajanju notranje presoje
 • Podpora pri vzpostavitvi sistema vodenja kakovosti
 • Podpora pri ureditvi poslovne dokumentacije
 • Svetovanje pri uvedbi procesnega pristopa
 • Spletni portal za podporo procesom ravnanja z zaposlenimi
 • Spletni portal za podporo kakovosti poslovanja
 • Seminar za učinkovito upravljanje časa s pomočjo Microsoft Outlook