360ECM Informatika d.o.o.

360ECM Informatika d.o.o.

Smo ekipa strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami in znanjem na področju upravljanja z vsebinami (ECM - Enterprise Content Management) s poudarkom na dokumentnih sistemih (DMS-Document Management System), kot enega izmed pomembnejših delov ECM-ja.

DMSECM

360ECM Informatika

 • Smo ekipa strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami in znanjem na področju upravljanja z vsebinami (ECM - Enterprise Content Management) s poudarkom na dokumentnih sistemih (DMS-Document Management System), kot enega izmed pomembnejših delov ECM-ja.
 • Podjetje, ki celovito (360°) pokriva koncept ECM, od tod tudi ime 360ECM.
 • Kompetenčni center in uradni distributer programske opreme Pam-Storage podjetja H&S Software AG z Dunaja (Avstrija).
 • Premier partner podjetja M-Files Corporation iz Tampereja (Finska)

Dejavnost

 • Analize poslovnih procesov.
 • ROI analiza kot pomoč pri določanju prioritetnih procesov.
 • Svetovanje pri optimizaciji poslovnih procesov.
 • Razvoj rešitev za upravljanje poslovnih vsebin, povezanih z dokumenti ali poslovnimi dogodki v podjetju. Primeri so lahko: vhodna/izhodna/interna pošta (vključno s spremljanjem nalog na njihovi osnovi), potrjevanje računov, upravljanje s pogodbami v njihovem življenjskem ciklu, upravljanje ISO dokumentacije oz. pravilnikov, in drugi procesi.
 • Optično branje (skeniranje) obstoječe dokumentacije (tudi večjih količin obstoječe papirne dokumentacije).
 • Vzpostavitev: zakonsko skladen arhiv, ali integracija pri vas vzpostavljenega sistema z zunanjim ponudnikom trajnega elektronskega arhiva (po ZVDAGA; vključno z izdelavo notranjih pravil za zajem in/ali hrambo).
 • Integracija z obstoječimi informacijskimi sistemi (npr. šifranti partnerjev, vhodni podatki za knjiženje v saldakonte, ipd.).
 • Šolanje uporabnikov ob vpeljavi rešitev v uporabo.

Poslanstvo

Dvigovanje konkurenčne prednosti naših naročnikov z:

 • Optimizacijo poslovnih procesov v podjetjih naših naročnikov.
 • Informatizacijo poslovnih funkcij.
 • Zagotavljanjem skladnosti rešitev za upravljanje poslovnih vsebin, z mednarodnimi standardi in slovensko zakonodajo.
 • Nižanjem stroškov poslovanja naših naročnikov.