Upravljanje virtualnih dogodkov

Upravljanje virtualnih dogodkov

Ponudnik ponuja storitve za načrtovanje, organizacijo in izvedbo virtualnih dogodkov. Ti dogodki lahko vključujejo spletne seminarje, virtualne konference, predstavitve izdelkov in drugo.

Virtual eventsConferenceProduct launch

Tip produkta:

Storitev

Cenovni razred:

Ponudnik digitalnega upravljanja dogodkov ponuja storitve za načrtovanje, organizacijo in izvedbo virtualnih dogodkov. Ti dogodki lahko vključujejo spletne seminarje, virtualne konference, predstavitve izdelkov in drugo. V nadaljevanju so navedene nekatere storitve, ki jih lahko ponudi ponudnik upravljanja digitalnih dogodkov:

  • Načrtovanje dogodkov: Pripravite strategijo za virtualni dogodek, vključno s cilji, proračunom in časovnim načrtom.
  • Izbira tehnologije: Izbira ustreznih tehnoloških platform in orodij za virtualni dogodek, kot so programska oprema za spletne seminarje, storitve prenosa v živo in platforme za virtualne dogodke.
  • Promocija dogodka: Oblikovanje trženjske strategije za promocijo dogodka, vključno s trženjem e-pošte, promocijo v družabnih medijih in oglaševanjem.
  • Upravljanje govorcev: Pridobivanje in upravljanje govorcev za virtualni dogodek, vključno z usklajevanjem tem predstavitev in urnikov.
  • Upravljanje udeležencev: Upravljanje registracije udeležencev, komunikacije in podpore, vključno z zagotavljanjem tehnične pomoči udeležencem med dogodkom.
  • Ustvarjanje vsebine: Ustvarjanje in urejanje vsebine za virtualni dogodek, vključno s predstavitvami, videoposnetki in drugimi večpredstavnostnimi sredstvi.
  • Produkcija dogodka: Vodenje logistike dogodka, vključno z izvajanjem prenosov v živo, vodenjem ločenih sej in usklajevanjem s ponudniki.

Na splošno ponudnik upravljanja digitalnih dogodkov pomaga organizacijam pri načrtovanju in izvedbi uspešnih virtualnih dogodkov. Ti dogodki lahko organizacijam ponudijo priložnosti za povezovanje z občinstvom, pridobivanje potencialnih strank in krepitev prepoznavnosti blagovne znamke.