Valor HRM

Valor HRM

Ravnanje z ljudmi pri delu ni več namenjeno le vodenju kadrovskih evidenc, temveč je dejavna podpora vodstvu pri zaposlovanju, upravljanju delovnega časa, ciljnem vodenju, nagrajevanju, razvoju kadrov in načrtovanju njihovih naslednikov.

HRM (upravljanje človeških virov)

Tip produkta:

Produkt

Cenovni razred:

Valor HRM

Sodobna spletna informacijska rešitev, ki ima poleg standardnih elementov kadrovske evidence v celoti integrirane napredne module oziroma rešitve za upravljanje s človeškimi viri.

Pregleden in enostaven uporabniški vmesnik ter intuitivno in logična uporaba, ki omogoča večjo učinkovitost kadrovske službe in pomaga pri odločitvah vodstvenih delavcev.

Hitra implementacija, enostavna integracija z obstoječimi informacijskimi rešitvami in možnost enostavnih prilagoditev in nadgradenj.

Kadrovska administracija

Sistematizacija

seznam delovnih mest po zahtevnostnih skupinah, seznam delovnih mest po organizacijski strukturi, opisi delovnih mest.

Osebna mapa zaposlenega

osebnostni profil delavca, podatki o delavcu, podatki pogodbe o zaposlitvi, podatki o plači, osebne ocene, podatki o družinskih članih, prejšnje zaposlitve.

Upravljanje s časom

nadurno delo, letni dopust, evidenca prisotnosti, beleženje in odobritev odsotnosti.

Izobraževanje in usposabljanje

katalog izvajalcev, katalog programov izobraževanja in usposabljanja, obdobno načrtovanje izobraževanja, spremljanje izvedbe načrta, ocenjevanje izvajalcev.

Dokumentno središče

Podpora procesom razvoja kadrov

Model kompetenc

model splošnih kompetenc, katalog specifičnih kompetenc, ocenjevanje kompetentnosti zaposlenih po metodah 360°, 270°, 180°.

Proces zaposlevanja

testiranje kandidata za opredelitev osebnega potenciala, vodenje intervjuja za zaposlitev, analiza primernosti kandidata za zaposlitev.

Proces ciljnega vodenja

določanje osebnih ciljev, izvedba rednih, razvojnih in kariernih razgovorov, ocenjevanje uspešnosti zaposlenih.

Proces razvoja kadrov

analiza razkoraka med zahtevanimi kompetencami in oceno zaposlenega, izdelava razvojnega načrta, podpora procesom za prenos znanja (mentorstvo).

Proces kariernega razvoja

analiza razkoraka med zahtevanimi kompetencami in oceno zaposlenega, izdelava razvojnega načrta, podpora procesom za prenos znanja (mentorstvo).

Proces napredovanja

analiza uspešnosti, kompetentnosti in odnosa delavca, izdelava predloga za napredovanje, postopek odobritve napredovanja, usklajevanja plač.

Analiza in poročanje

Zakonsko poročanje

izdelava vseh zakonom predpisanih obrazcev, izdelava vseh zakonom zahtevani obvestil delavcem.

Analize s področja administracije

 

Analize s področja razvoja kadrov

analiza o stanju kompetentnosti, analiza ROI, analiza.

Ponudniki