ProPIS

ProPIS

More than three decades of developing, consulting, maintaining and setting up ERP systems. ProPIS is co-created by successful manufacturing and trading companies, with whom we are walking the path of digitalisation.:sl-SI

ERP

Tip produkta:

Produkt

Cenovni razred:

ProPIS - ERP sistem za preseganje poslovnih ciljev

Optimizirajte poslovne procese, povečajte učinkovitost in vzpostavite nadzor nad poslovanjem.

Več kot tri desetletja razvoja, svetovanja, vzdrževanja in vzpostavljanja ERP sistemov. ProPIS soustvarjajo uspešna proizvodna in trgovska podjeta, s katerimi hodimo po poti digitalizacije.

ProPIS moduli

Družina rešitev, ki je zasnovana in zgrajena po uveljavljenih industrijskih standardih razvijanja poslovnih informacijskih sistemov.

 

ProPIS modul Proizvodnja

 • Učinkovit nadzor proizvodnje in njenih procesov
 • Konsistenca v proizvodnji
 • Avtomatizirani postopki

Vodenje proizvodnje
S sestavnicami, razstavnicami, normativi in delovnimi nalogi si poenostavite vodenje proizvodnje.

Načrtovanje proizvodnje
Načrtujte proizvodnjo v prihodnosti, pridobite podatke o potencialnih izzivih ter RVCju.

Sledljivost
Zagotovite sledljivost (porekla) na enostaven in avtomatiziran način skozi celoten proces proizvodnje.

Kalkulacije
Hitro izračunajte predvideno proizvodno ceno nekega izdelka ali lastno ceno že proizvedenih izdelkov.

Opremljeni skladiščni dokumenti
Avtomatizirajte skladiščno poslovanje od izdaje surovin v proizvodnjo do prejema izdelkov na skladišče.

Delovni listi
Delavcem zagotovite informacije o postopkih in operacijah in dvignite konsistenco v proizvodnji.

 

ProPIS modul Prodaja

 • Nadzor nad ceniki, popusti in ostalimi prodajnimi pogoji
 • Avtomatizirani postopki in višja učinkovitost
 • Kvalitetne analize in poročila o prodaji

Predloge naročil
Enostavno vnašajte naročila kupcev s pomočjo vnaprej pripravljenih predlog.

EDI / RIP
Zajemite naročila kupcev preko avtomatiziranih in varnih elektronskih poti in se znebite ročnega dela.

Hitro naročilo
Vaši prodajni službi omogočite izredno enostaven vnos naročil kupcev preko pametnih naprav.

Integracija s spletnimi portali
Povežite vaš spletni portal za naročanje z ERP sistemom ProPIS in avtomatizirajte vnos naročil kupcev.

Klicni center
Poenostavite vnos naročil kupcev v vašem klicnem centru in dvignite učinkovitost na nov nivo.

Materialne potrebe
Sporočajte materialne potrebe prodajne službe v nabavo popolnoma samodejno.

 

ProPIS modul Skladiščenje

 • Zanesljivo vodenje sledljivosti
 • Boljši nadzor blaga v skladiščih
 • Spremljanje in nadzor zalog

Mobilno skladiščno poslovanje
Opremite skladiščnike z mobilnimi terminali – skenerji in rešitvijo za enostavno beleženje vseh skladiščnih dogodkov – od prejema surovin, komisioniranja in do izdaje izdelkov ter inventure.

Stacionarno skladiščno poslovanje
Celovita rešitev za beleženje skladiščnih premikov, izpis etiket, povezavo s tehtnico, skenerjem in ERP sistemom ProPIS.

Vračljiva embalaža
Spremljajte, pri katerih kupcih se nahaja vaša vračljiva embalaža, in minimizirajte stroške.

Izpis etiket
Enostavno izpisujte etikete s podatki o izdelku, sledljivosti, poreklu in drugih atributih. Možnost izpisa paletnih in kartonskih etiket.

Elektronsko podpisovanje
Dvignite nadzor z elektronskim podpisovanjem skladiščnih dokumentov preko pametnih naprav.

Konsignacija
Podprite poslovanje s konsignacijskim blagom in pridobite nove poslovne priložnosti.

EDI / RIP
Enostavno izmenjujte skladiščne dokumente s kupci in dobavitelji preko varnih in avtomatiziranih elektronskih poti.

Sledljivost
Enostavno zajemite podatke o sledljivosti surovin in izdelkov ter zagotovite sledljivost (porekla) skozi celoten logistični proces.

FIFO in FEFO
Sistem vodi skladiščnike in jih usmerja v porabo surovin in izdelkov glede na FIFO ali FEFO metodo skladiščenja.

 

ProPIS modul Nabava

 • Avtomatizirajte vaš proces naročanja
 • Optimizirajte zaloge
 • Enostavno vodite nabavna naročila

Predloge naročil
Pripravljajte nabavna naročila hitreje in natančneje s predlogami.

Materialne potrebe
Avtomatizirajte pripravo nabavnih naročil s pomočjo podatkov o materialnih potrebah iz proizvodnje, zalog in prodaje.

Nabavni sporazumi
Držite se nabavnih sporazumov z dobavitelji, ne glede na kompleksnost.

EDI / RIP
Pošiljajte naročila dobaviteljem preko varnih elektronskih poti.

Urniki nabave
Oddajajte naročila dobaviteljem pravočasno na dan in uro, ki jih od vas pričakujejo.

Zahtevki – interno naročanje
Omogočite enostavno oddajo internih nabavnih naročil vaše mreže trgovin ali skladišč.

 

ProPIS modul Finance

 • Bolj predvidljivi finančni prilivi in odlivi
 • Nadzor nad obveznostmi in terjatvami
 • Masovno fakturiranje na klik

Prejeti računi
Omogočite enostaven in varen vnos ter upravljanje prejetih računov.

Izdani računi
Avtomatizirajte izdajo računov glede na predhodno določena pravila in prihranite čas.

Obveznosti in terjatve
Vzpostavite nadzor nad obveznostmi in terjatvami ter avtomatizirajte pošiljanje opominov.

DDV
Zagotovite si pravočasen, pravilen in v celoti samodejen obračun DDV.

Intrastat
Samodejno pripravite podatke in jih poročajte na portal Intrastat ter prihranite čas.

E-izmenjava
Zagotovite si prejem in izdajo računov v elektronski obliki preko varnih in avtomatiziranih poti.

 

ProPIS modul Knjigovodstvo

 • Učinkovitejše upravljanje knjigovodskih procesov
 • Boljši nadzor nad finančnimi in materialnimi tokovi
 • Sledljivost in skladnost z zakonodajo

Knjigovodstvo zalog
S samodejnim prenosom vseh skladiščnih dokumentov iz WMS sistema ProPIS je knjigovodstvo zalog v celoti avtomatizirano.

Vrednotenje zalog
Vrednotite zaloge s katerokoli izmed uveljavljenih metod vrednotenja.

Glavna knjiga
Z uporabo prednastavljenih kontnih shem zagotovite pravilen in pravočasen prenos temeljnic iz vseh analitičnih evidenc.

 

ProPIS modul Distribucija

 • Lažja organizacija in nadzor kompleksnih distribucijskih sistemov
 • Enostavno vodenje dostav, vračljive embalaže in reklamacij
 • Brezpapirno poslovanje in manj ročnega dela

E-dobavnica
Zagotovite brezpapirno poslovanje tudi v primeru vaše dostave do vaših kupcev z mobilno rešitvijo in e-podpisovanjem.

Reklamacije
Omogočite šoferjem enostaven vnos reklamacij v mobilno rešitev, ki podatke samodejno prenese v ERP sistem.

Vračljiva embalaža
Sledite svoji vračljivi embalaži in pridobite informacije o tem, kje se nahaja.

Delovanje na vseh napravah, brez povezave
Mobilna rešitev deluje na katerikoli pametni napravi in tekom dostav ne potrebuje internetne povezave.

Gotovinsko in kartično plačevanje
Omogočite različne metode plačevanja in dosezite več kupcev (POS terminal ni vključen).

Sinhronizacija z ERP sistemom ProPIS
Ob zaključku dostav šofer na klik prenese podatke o dostavah, reklamacijah, embalaži in plačilih v ERP sistem.

Tip uvedbe

Programska oprema kot storitev check

Programska oprema kot storitev