Penetracijski test

Penetracijski test

Petracijsko testiranje, znano tudi kot etično hekanje, je vrsta varnostnega testiranja, ki se uporablja za ocenjevanje varnosti sistema ali omrežja s simulacijo resničnega napada.

VulnerabilitiesAttack

Tip produkta:

Storitev

Cenovni razred:

Penetracijski test

Petracijsko testiranje, znano tudi kot etično hekanje, je vrsta varnostnega testiranja, ki se uporablja za ocenjevanje varnosti sistema ali omrežja s simulacijo resničnega napada. Cilj penetracijskega testiranja je ugotoviti ranljivosti, ki bi jih napadalci lahko izkoristili za pridobitev nepooblaščenega dostopa, krajo občutljivih informacij ali prekinitev delovanja storitev.

Pri penetracijskem testiranju običajno sodeluje skupina usposobljenih strokovnjakov, ki z različnimi tehnikami in orodji simulirajo napad zunanjega ali notranjega akterja, ki predstavlja grožnjo. To lahko vključuje iskanje ranljivosti, izkoriščanje slabosti in povečevanje pravic za dostop do občutljivih podatkov ali sistemov.

Po končanem testiranju organizacija prejme podrobno poročilo, v katerem so opisane odkrite ranljivosti, skupaj s priporočili za njihovo zmanjšanje ali odpravo.

Penetracijsko testiranje je pomemben del splošne varnostne strategije organizacije, saj pomaga pri odkrivanju slabosti, preden jih napadalci lahko izkoristijo. S proaktivnim odkrivanjem in odpravljanjem varnostnih ranljivosti lahko organizacije zmanjšajo tveganje za vdore v podatke, motnje storitev in druge varnostne incidente.