Oracle SCM

Oracle SCM

Podjetjem omogoča poenostavljene procese, vidljivost v realnem času in načrtovanje na podlagi povpraševanja za optimizacijo dobavne verige in boljše sodelovanje.

SCMUpravljanje dobavnih verigOracle

Tip produkta:

Produkt

Cenovni razred:

Izboljšanje dobavne verige z Oracle Supply Chain Management (SCM)

V današnjem medsebojno povezanem poslovnem okolju je učinkovito upravljanje dobavne verige ključnega pomena. Odkrijte, kako Oracle Supply Chain Management (SCM) optimizira delovanje in revolucionarno izboljša vašo oskrbovalno verigo.


1. Racionalizirani procesi:
Oracle SCM združuje upravljanje zalog, izpolnjevanje naročil in logistiko ter tako racionalizira procese, zmanjšuje stroške in povečuje zadovoljstvo strank.

2. Preglednost v realnem času:
Z naprednimi možnostmi analitike in poročanja pridobite pregled nad svojo dobavno verigo v realnem času. Hitro se odzovite na spremembe na trgu in sprejemajte proaktivne odločitve.

3. Načrtovanje, ki temelji na povpraševanju:
Uporabite načrtovanje, ki temelji na povpraševanju, za uskladitev ravni proizvodnje in zalog s povpraševanjem strank. Zmanjšajte zaloge, optimizirajte zaloge in povečajte učinkovitost dobavne verige.

4. Optimizacija dobavne verige:
Oracle SCM ponuja zmogljiva orodja za optimizacijo za napovedovanje povpraševanja, upravljanje zalog, transport in sodelovanje z dobavitelji. Povečajte učinkovitost, zmanjšajte stroške in izboljšajte dobavne roke.

5. Brezhibno sodelovanje:
Omogočite nemoteno sodelovanje med dobavitelji, proizvajalci, distributerji in strankami. Izboljšajte komunikacijo, delite informacije v realnem času in sinhronizirajte omrežje dobavne verige.


Oracle Supply Chain Management (SCM) empowers businesses with streamlined processes, real-time visibility, demand-driven planning, supply chain optimization, and seamless collaboration. Unlock the potential of your supply chain with Oracle SCM and drive your business forward.

Cenovna dostopnost

Najem - oblačna storitev  check

Najem - oblačna storitev

Tip uvedbe

Programska oprema kot storitev check

Programska oprema kot storitev

Ponudniki