NIS2 usposabljanje za uporabnike

NIS2 usposabljanje za uporabnike

Splošno o NIS2: Najboljše prakse kibernetske varnosti za uporabnike

NIS2Training

Tip produkta:

Produkt

Cenovni razred:

NIS2 usposabljanje za uporabnike

Splošno o NIS2: Najboljše prakse kibernetske varnosti za uporabnike

Komu je izobraževanje namenjeno?
Uporabniki informacijskih sitemov v organizacijah.

Trajanje:
1-2 uri

Ključne prednosti za udeležence:
- Povečanje zavedanja o pomenu kibernetske varnosti.
- Boljše razumevanje lastne vloge pri zagotavljanju varnosti informacijskih sistemov.
- Pridobitev praktičnih nasvetov za zaščito pred kibernetskimi grožnjami.

Potek izobraževanja:
- Kaj je NIS2.
- Osnove informacijske in kibernetske varnosti in pomen za vsakodnevno delo.
- Prepoznavanje varnostnih tveganj in postopki za prijavo varnostnih incidentov.
- Varno ravnanje z informacijami in varna uporaba tehnologije.

 

Ponudniki