NIS2 izobraževanje za vodstvo

NIS2 izobraževanje za vodstvo

NIS2 izobraževanje za vodstvo: Pregled zahtev in postopkov

NIS2TrainingManagement

Tip produkta:

Storitev

Cenovni razred:

NIS2 izobraževanje za vodstvo

Komu je izobraževanje namenjeno?
Vodstvo organizacij, vključno z izvršnimi direktorji in člani uprave.

Trajanje:
1-2 uri

Ključne prednosti za udeležence:
- Boljše razumevanje pravnih zahtev NIS2 in ZInfV-1.
- Priprava na sprejemanje informiranih odločitev glede kibernetske varnosti.
- Boljše vodenje organizacije v primeru kibernetskih incidentov.

Potek izobraževanja:
- Pregled NIS2 direktive s ključnimi določili in njen pomen.
- Odgovornosti in obveznosti vodstva po NIS2.
- Upravljanje tveganj in sprejemanje strateških odločitev.
- Priprava odzivanja na incidente
- Pregled sankcij in glob v primeru neizpolnjevanja zahtev NIS2.