KADRIS 4

KADRIS 4

Informacijski sistem KADRIS 4 je platforma s poslovnimi rešitvami za upravljanje človeškega kapitala, delovnega časa in tehničnega varovanja prostorov ter obračun plač.

Plačilne listeHRM (upravljanje človeških virov)TIme & Attendance

Tip produkta:

Produkt

Cenovni razred:

KADRIS 4

KADROVSKI INFORMACIJSKI SISTEM (KIS)

Kadrovski informacijski sistem je integralni del platforme KADRIS 4 za učinkovito upravljanje kadrovskih podatkov in razvoj kadrov v sodobni delovnih okoljih. KADRIS 4 s paleto kadrovskih programskih modulov odpravlja razpršenost kadrovskih podatkov in omogoča kadrovski službi, da svoje aktivnosti usmerja v razvoj kadrov in njihovih kompetenc v skladu s strategijo podjetja.

Osnovo sistema predstavlja dinamična kadrovska evidenca s koledarjem opomnikov, ki omogoča enostavno, hitro in učinkovito obvladovanje temeljnih kadrovskih procesov. Nadgradnja osnovne kadrovske evidence so namenski moduli, ki spremljajo različne faze življenjskega cikla zaposlenih.

V prvem koraku omogoča zaposlovanje, usposabljanje na delovnem mestu, ocenjevanje kompetenc, pozneje pa ciljno vodenje, letne razgovore in izobraževanja.

Z intuitivnimi grafičnimi uporabniškimi vmesniki omogoča ocenjevanje delovne uspešnosti in jo postavlja ob bok množicam obstoječih podatkov. Zaradi združevanja teh podatkov znotraj sistema ključno pripomore h korektnemu nagrajevanju in olajša odločitve o napredovanju ter nasledstvih.

V okviru dinamične kadrovske evidence je mogoče voditi tudi podatke o planiranih zdravniških pregledih zaposlenih in opomnike za usposabljanja o varnosti pri delu in oceno tveganja.

Kadrovski portal, portal vodij in osebni portal za zaposlene pospešujejo komunikacijo, spodbujajo povratne informacije in omogočajo učinkovit prenos znanja med kadrovsko službo, vodji in zaposlenimi.

Zakaj kadrovski informacijski sistem KADRIS 4?

Je nepogrešljivo orodje za učinkovito upravljanje kadrovskih podatkov in procesov, saj:

  • odpravlja razpršenost podatkov in omogoča povsem elektronsko opravljanje dela kadrovske službe vključno s shranjevanjem vseh kadrovskih dokumentov,
  • omogoča enostavno uvajanje in neomejeno število uporabnikov,
  • omogoča prilagajanje podatkovne strukture potrebam vašega podjetja,
  • omogoča nastanitev opomnikov za samodejno obveščanje o časovnih rokih ter premikanje po časovni premici v preteklost (analize) in prihodnost (simulacije),
  • omogoča pripravo kakovostnih poročil in različnih grafikonov, namenjenih vodstvu za sprejemanje strateških in poslovnih odločitev,
  • omogoča pripravo in tiskanje velike količine dokumentov ali obrazcev, kar je prava rešitev tudi za delo v časovni stiski.

Cenovna dostopnost

Najem - oblačna storitev  check

Najem - oblačna storitev

Tip uvedbe

Gostovano check

Gostovano

Programska oprema kot storitev check

Programska oprema kot storitev

Podpora

Email/Help Desk check

Email/Help Desk

FAQs/Forum check

FAQs/Forum

Phone Support check

Phone Support

Ponudniki