iSelect

iSelect

Produkt iSelect je zelo obsežen programski paket, namenjen skladiščnemu materialnemu poslovanju.

ERP

Tip produkta:

Produkt

Cenovni razred:

iSelect

Za srednja in večja trgovska podjetja z več poslovalnicami.

Produkt iSelect je zelo obsežen programski paket, namenjen skladiščnemu materialnemu poslovanju. Temelji na visoki preglednosti, enostavnosti in prijaznosti do uporabnika, saj od njega zahteva le nekaj osnovnega znanja Windows operacijskega sistema ter obvladovanje osnov materialnega poslovanja.

Programski paket za vodenje materialnega poslovanja.

Integriran sistem produktov, namenjenih upravljanju z informacijami celotnega podjetja (ERP – Enterprise resource planning), od materialnega poslovanja, financ, plač zaposlenih, kadrovskih podatkov, osnovnih sredstev, odnosov s strankami (CRM) itd. Produkti so splošni, za nekatera področja pa so v nekaterih segmentih še posebej prilagojeni. Tako imamo npr. posebne dograditve za trgovine z tekstilnimi izdelki (maloprodaja in veleprodaja), za servisne storitve, prodajo rezervnih delov, čistilne tehnike, prodaja koles, elektro storitve itd.

Vsi produkti lahko delujejo kot samostojni produkti, v primeru uporabe večih produktov pa so med seboj integrirani in uporabljajo isto bazo podatkov (MS SQL).

Vsebuje module za vodenje veleprodaje in maloprodaje (poljubno število blagajn), spremljanje prejetih in izdanih naročil, ponudb, predračunov, računov, prejemov, izdaj, prenosnic, storno dokumentov, dobropisov, plačil, avansnih računov, reklamacijskih zapisnikov, Intrastata, prodajo konsignacijskih artiklov, rezervacije zaloge, inventure, spremljanje prometa zastopnikov, obračun prometa zastopnikov po obračunani in plačani realizaciji ter plačanem RVC, izpise knjige računov in dobropisov, obračun davka, pregledi RVC, uporabo kosovnic artiklov. Omogoča vodenje zalog po dejanskih nabavnih cenah (FIFO metoda), preglede realizacije, RVC, po projektih… Odlikuje ga preprosta uporaba in veliko število pregledov oz. izpisov, ki jih lahko enostavno izvozimo v najrazličnejše formate datotek (PDF, RTF, XLS ter mnoge druge), pošljemo po elektronski pošti, itd.

Program zajema izredno široko področje:

  • komerciala in nabava (predračuni, ponudbe, avansi, fakturiranje izdelkov in storitev, prevzemi, začasni prevzemi, spremljanje prejetih in izdanih naročil s sledenjem v ostale dokumente, delovni nalogi…),
  • skladiščno poslovanje (prenosi med skladišči, izdajnice, inventure, vrednotenje zalog…),
  • prodajo izdelkov na maloprodaji ali veleprodaji z vsemi pripadajočimi dokumenti ter neštetimi izpisi po različnih kriterijih.

Možno je vodenje poslovanja več poslovalnic z različnimi ceniki v maloprodaji in veleprodaji.

Omogočene so različne maloprodajne akcije (npr. 3 artikli za ceno 2 ipd.), maloprodajne razprodaje ter napredni vmesnik za oblikovanje maloprodajnih cen, obračun maloprodajnih nakupov partnerjev za namene izstavljanja kartičnih popustov/dobropisov, vnos planov realizacije maloprodaje in primerjava z dejansko realizacijo.

Veleprodajni modul omogoča oblikovanje ločenih cenikov po strankah za posamezne artikle/storitve ali skupine le-teh, cenik pa lahko priredimo tudi skupinam partnerjev. Dodan je vmesnik za kalkulacijo cen za enostavno nastavljanje cen artiklov.

Zalogo lahko vodimo po skladiščih, lokacijah in mikrolokacijah, s serijskimi številkami, po serijah prejemov… Artiklom lahko priredimo tudi ekvivalente.
Enostavno je oblikovanje delovnih in servisnih delovnih nalogov, kakor tudi proizvodnih delovnih nalogov.

Odlikuje ga veliko število pregledov oz. izpisov, ki jih lahko enostavno izvozimo v najrazličnejše formate datotek (PDF, RTF, XLS ter mnoge druge), pošljemo po elektronski pošti, itd… Statistični izpisi so na voljo tudi v obliki krožnih in linearnih grafov.

Na voljo je večjezična podpora (CRO, BIH, SČG, ENG, GER).

Omogočeno je vodenje prejetih ter izdanih naročil, pregledi nedobavljenega/neprejetega blaga, avtomatizirana priprava izdanih naročil različnim dobaviteljem na osnovi preteklega prometa, min/max/sig zalog… Preko modula za podporo pakiranju je možno delo s paketnimi listi, prejetimi paketi, naročili za pakiranje…

Program preverja nastavljene limite partnerjev ter odprte/zapadle postavke, ki jih je mogoče voditi tako znotraj iSelecta ali v programu iFinance (glavna knjiga/saldakonti), nastaviti je mogoče različna opozorila za partnerje na različnih dokumentih. Možne so vezave dokumenta v drugo vrsto dokumenta, kreiranje dokumentov iz predlog, skupinsko kreiranje faktur iz nefakturiranih izdaj…

Za enostavnejše elektronsko poslovanje je poleg izvozov v najrazličnejše formate vključen tudi izvoz dokumentov – eRačunov oz. pošiljanje le-teh preko sistema Imagine imDocs, ki v celoti podpira standard e-SLOG, na portal UJP.

Možna je natančna nastavitev pravic dela posameznim skupinam uporabnikov ter kreiranje novih skupin.

Program se enostavno povezuje z nekaterimi našimi dodatnimi programi: iFinance (glavna knjiga s saldakonti), iSets (osnovna sredstva), vgrajeno je Intrastat poročilo… Dolgoletno sodelovanje z več sto uporabniki naših programov je omogočilo upoštevanje neštetih predlogov, možnosti in posebnosti, v katerih bo našlo svoj način poslovanja prav vsako podjetje.