Infrastrukturno svetovanje

Infrastrukturno svetovanje

Infrastrukturno svetovanje se nanaša na svetovanje organizacijam glede optimizacije in upravljanja njihovih sistemov informacijske tehnologije, omrežij in podatkovnih centrov.

HardwareInformation technology systemsCloud computingCloud migrationIT infrastructure

Tip produkta:

Storitev

Cenovni razred:

Infrastrukturno svetovanje

Infrastrukturno svetovanje se nanaša na svetovanje organizacijam glede optimizacije in upravljanja njihovih sistemov informacijske tehnologije, omrežij in podatkovnih centrov. Cilj infrastrukturnega svetovanja je pomagati organizacijam izboljšati njihovo splošno učinkovitost in uspešnost ter zmanjšati stroške, povezane s tehnologijo.

Svetovalci na tem področju imajo običajno bogate izkušnje in strokovno znanje na različnih področjih tehnologije, vključno s strojno in programsko opremo, omrežji, varnostjo in računalništvom v oblaku. S tem znanjem ocenijo trenutno infrastrukturo IT organizacije in priporočijo spremembe ali izboljšave, ki bodo organizaciji pomagale doseči njene cilje.

Obseg svetovanja o infrastrukturi IT je lahko zelo različen, odvisno od potreb organizacije. Svetovalec lahko na primer svetuje glede določenih vprašanj, kot sta varnost omrežja ali selitev v oblak, ali pa opravi celovit pregled celotne infrastrukture IT organizacije. Svetovalec lahko zagotavlja tudi storitve izvajanja in upravljanja, kot je vzpostavitev novih sistemov in njihovo stalno upravljanje.
Svetovanje o infrastrukturi IT je lahko koristno za organizacije vseh velikosti, od malih podjetij do velikih korporacij.