FledgeHR

FledgeHR

Aplikacija HCM za podjetja vseh velikosti.

HRM (upravljanje človeških virov)HCM

Tip produkta:

Produkt

Cenovni razred:

FledgeHR

Edina aplikacija, ki razume vse vaše poslovne potrebe

FledgeHR je napredna programska platforma, ki nudi vse v enem za upravljanje s človeškim kapitalom. Vodstvu pomaga ustvariti kulturo visoke produktivnosti z razvijanjem motiviranih, usposobljenih in zadovoljnih zaposlenih. 

HR Administracija

Hranite vse potrebne podatke, ki jih potrebujete za strateško vlogo vaše kadrovske službe, na enem varnem mestu. Odpravite ročno delo in napake. Natančno spremljajte vse potrebne informacije v eni varni zbirki podatkov, ki je dostopna kjerkoli in kadarkoli. Prihranite čas z avtomatiziranimi postopki.

 • Informacije o podjetju: pravne osebe, delovišča.
 • Organizacija podjetja: struktura podjetja, funkcionalna organizacija, struktura delovnih mest, struktura pozicij.
 • Organizacijski grafikon.
 • Matrična vrsta organizacije: posredno poročanje označeno s pikčastimi črtami.
 • Sistemizacija: zahtevnostni razredi, plačni razredi.
 • Profili zaposlenih: kontaktni podatki, osebni podatki, podatki o zaposlitvi.

Podatki podjetja

 • Določite in shranite organizacijsko strukturo, sistemizacijo delovnih mest, HR politike in pravila ter z njimi povezane dokumente. 
 • Definirate lahko več organizacijskih struktur in več struktur podjetja. 
 • Vizualni organizacijski grafikoni jasno prikazujejo organizacijsko hierarhijo in linije poročanja.

Podatki o zaposlenih

 • V profilu oz. osebni mapi vsakega zaposlenega so vsi potrebni kontaktni, osebni podatki, podatki o zaposlitvi ter pogodba o zaposlitvi z vsemi pripadajočimi dokumenti. 
 • Zaposleni lahko zaseda več delovnih pozicij, od katerih ima vsaka drugačno linijo poročanja. 
 • Vsaka pozicija je ustvarjena na podlagi organizacijske strukture.

Zaposlovanje

Načrtujte, angažirajte in upravljajte kandidate ter zaposlite najboljše. Tehnologija pospešuje, poenostavlja in poganja postopke dela s kandidati ter proces zaposlovanja. Vsa orodja, potrebna za uspešno zaposlovanje, na enem mestu.

Priprava

Aplikacija vam bo pomagala načrtovati, definirati zahteve za delo in potrebne kompetence ter izdelati predloge z vprašanji za intervju.

Angažirajte kandidate

Omogoča vam, da pritegnete najboljše kandidate preko dostopa do družbenih omrežij in FledgeHR spletnega sistema za prijavo kandidatov.

Selekcija in izbor

S pomočjo ocenjevanja kompetenc lahko izberete najboljšega kandidata za delovno mesto.

Uvajanje v delo

Upravljajte postopek uvajanja v delo. Čarovnik bo uspešno vodil potrebne korake, pomagal vključiti tim uvajanja v delo, določiti cilje, slediti napredku in oceniti uspeh.

Priprava

S čarovnikom načrtujte proces uvajanja v delo in ustvarite predloge, specifične za delovno mesto.

Izvedba

Postavite cilje uvajanja v delo, vključite tim uvajanja v delu in spremljajte napredek.

Ocena

Ocenite uspešnost procesa uvajanja v delu in vključite portal za nove zaposlene.

Upravljanje uspešnosti

Ustvarite bolj angažirano, motivirano in produktivno delovno silo.

Upravljajte in usmerjajte delo zaposlenih s cilji ali s ključnimi rezultati za povečanje operativne učinkovitosti in določitev variabilnega dela plač za delovno uspešnost.

Aplikacija vodi vodje skozi postopek postavljanja SMART ciljev za zaposlene, spremljanje napredka ter dajanje in prejemanje potrebnih povratnih informacij.

Sistem variabilnih plač bo vašim zaposlenim omogočil, da bodo v največji možni meri razumeli in uživali v možnostih doseganja določene višine variabilnega dela plače.

Podjetje bo nagrajeno z zvestimi, zadovoljnimi in motiviranimi zaposlenimi.  

Vodenje s cilji

Aplikacija bo vodila vodje v oblikovanje osebnih poslovnih načrtov za zaposlene, za določitev SMART osebnih poslovnih in razvojnih ciljev.

Skozi postopek Sprejemanja ciljev med vodjo in zaposlenim bodo cilji skomunicirani in sprejeti. To bo zagotovilo jasna pričakovanja glede uspešnosti zaposlenega.

S postopkom Ocenjevanja uspešnosti bo vodja ocenil uspešnost, dal potrebne povratne informacije in napotke, če so potrebne izboljšave.

Cilji in ključni rezultati

Osebni poslovni načrti so ustvarjeni za zaposlene, zaposleni poročajo o napredku, kar je prikazano na nadzorni plošči uspešnosti.

Komuniciranje

Spodbujajte povratne informacije vodij in sodelavcev ter ohranjajte odprto komunikacijsko klimo. Z internimi anketami izmerite klimo, osredotočite se na izboljšave in povečajte srečo in zadovoljstvo zaposlenih.

Ocenjevanje

Motivirajte zaposlene s poštenim, doslednim in objektivnim sistemom ocenjevanja uspešnosti s standardiziranimi obrazci ocenjevanja, kriteriji merjenja uspešnosti in smernicami za povratne informacije.

Sistem variabilnega nagrajevanja

Vzpostavite shemo bonusov, izračunajte bonuse ter prepoznajte in nagradite prispevek zaposlenih k produktivnosti podjetja, dobičkonosnosti, timskemu delu, varnosti, kakovosti ali kakšni drugi metriki, opredeljeni v osebnih poslovnih načrtih. Tako bodo najboljši izvajalci ustrezno prepoznani in nagrajeni ter vsi zaposleni motivirani za odličnost.

Upravljanje talentov

Privabite, razvijajte, motivirajte in obdržite produktivne, angažirane zaposlene.

Aplikacija vam bo pomagala prepoznati potencial pri kandidatih za zaposlitev in zaposlenih. Skozi model kompetenc bo aplikacija vodila postopek ocenjevanja in razvoja potrebnih kompetenc za odlično uspešnost dela na katerem koli delovnem mestu, karierni razvoj in načrtovanje nasledstev.

Identifikacija človeškega potenciala

Z orodji za profiliranje osebnosti in oceno človeškega potenciala prepoznajte potencial zaposlenih ali kandidatov za delovno mesto.

S 360° oceno kompetentnosti odkrijte razvite kompetence zaposlenih.

Evidence delovnih izkušenj bodo zagotovile informacije o uspešnosti dela in identifikacijo najboljših izvajalcev, ki jih je treba ohraniti v podjetju.

Usposabljanje

Aplikacija vam bo pomagala sestaviti ustrezen model kompetenc za vaše podjetje, ki vam bo omogočil ocenjevanje, razvoj in spremljanje znanja, veščin in sposobnosti ljudi v vaši organizaciji. Za vsako pozicijo v vašem podjetju boste imeli definiran nabor vedenjskih kompetenc, ki so potrebne za uspešnost.

Specifične kompetence za pozicije delovnih mest so zbrane v katalogu, ki bo zagotovil smernice, katere kompetence bi morale biti v razvojnih ciljih posameznega zaposlenega.

Karierni razvoj

Načrtujte bodočo organizacijo v skladu z vizijo podjetja, ugotovite, kateri obstoječi zaposleni imajo potencial za zapolnitev bodočih ali v prihodnosti izpraznjenih delovnih mest, izdelajte karierne načrte za zagotavljanje potrebnih kompetenc. Karierni razvoj  je nujno potreben za ohranjanje vrhunskih izvajalcev in ambicioznih, ki želijo napredovati.

Karierni razvoj prinaša dodano vrednost tako delodajalcem kot zaposlenim. Karierni razvojni načrti se osredotočajo na potrebe zaposlenih po rasti in razvoju. Razvijte kompetenten notranji vir zaposlenih, ki so pripravljeni sprejeti delovna mesta na višjih pozicijah v sodobnem spreminjajočem se okolju.

Načrtovanje napredovanja – premaknite zaposlene po lestvici navzgor, izkoristite znanje in veščine zapsoslenih na ustrezni ravni v organizacijski hierarhiji, kar ima za posledico organizacijsko učinkovitost in zadovoljstvo zaposlenih.

Načrtovanje nasledstev – določite, spremljajte in razvijajte zaposlene z visokim potencialom, ki bodo lahko zapolnili najvišje vodstvene položaje, ko bodo ti prosti.

Izstop iz podjetja

Čarovnik za prijazen izstop iz podjetja vas vodi skozi komunikacijo, papirologijo, prenos znanja in izstopni intervju.

Ponudniki