Comtrade Digital Worker

Comtrade Digital Worker

Comtrade digital worker je programski robot, ki temelji na tehnologiji RPA (Robotic Process Automation).

RPA

Tip produkta:

Dodatek

Cenovni razred:

Comtrade digital worker

Comtrade digital worker je programski robot, ki temelji na tehnologiji RPA (Robotic Process Automation). Ti roboti so postali zelo priljubljeni v poslovnih okoljih, saj omogočajo znatno povečanje produktivnosti, znižanje stroškov in večje zadovoljstvo končnih uporabnikov.

Katere so glavne poslovne prednosti rešitve Comtrade Digital Worker?

Večja produktivnost - Programski roboti lahko delajo neprekinjeno in vedno upoštevajo opredeljene postopke. Standardizacija delovnih procesov. Preglednost in podroben vpogled v delovne procese, vezane na pravila.

Zmanjšanje stroškov - Prihranki lahko znašajo od 20 do 50 %, odvisno od uporabe tehnologije.

Agilnost in prilagodljivost - Enostavno dodajanje novih ali reprogramiranje obstoječih programskih robotov.

Zadovoljstvo končnih uporabnikov - Hitrejše zagotavljanje rezultatov in manj napak pri izvajanju operacij.

Koliko časa traja implementacija?

Comtrade System Integration lahko s programskimi roboti avtomatizira tudi najbolj zapleten poslovni proces v samo 30 dneh. Pri manj zapletenih postopkih se čas implementacije skrajša.

Kako Poteka Postopek implementacije tehnologije?

Analiza in izdelava prototipa za avtomatizacijo procesa. Pregled prototipa - tehnični in poslovni. Izvedba. Test UAT in selitev v produkcijo. Usposabljanje uporabnikov.

Katera so Možna delovna področja za robota Comtrade Digital Worker?

Finance in računovodstvo: Splošno računovodstvo, regulativno poročanje, obdelava računov itd.

Administracija: Obdelava informacij, pomoč pri izpolnjevanju različnih obrazcev itd.

Človeški viri: Izvajanje del na področju človeških virov: iskanje in pregledovanje kandidatov, uvajanje v delo, razporejanje delovne sile itd.

Podpora strankam: Posodabljanje informacij, zaračunavanje, poročanje o skladnosti, obveščanje itd.

Javna naročila: Obdelava računov in naročilnic, spremljanje zahtevkov itd.

IT: Testiranje aplikacij, podpora končnim uporabnikom, delovanje infrastrukture itd.

Viri informacij, ki jih lahko uporablja Comtrade Digital Worker:

Excel, sistemi ERP, namizne aplikacije, sistemi CRM, spletni brskalniki, osnovni programski sistemi, Outlook in drugi poštni predali, datoteke PDF in Word, različne zbirke podatkov.

Cenovna dostopnost

Enkratni nakup check

Enkratni nakup

Tip uvedbe

Gostovano check

Gostovano

Programska oprema kot storitev check

Programska oprema kot storitev

Lokalna namestitev check

Lokalna namestitev

Podpora

Email/Help Desk check

Email/Help Desk