Politika zasebnosti - Bizmatch.pro

Politika zasebnosti

Veljavnost, sprejem in uporaba politike varstva zasebnosti

I.
Politika varstva zasebnosti velja za vsakogar, ki se skladno s Splošnimi pogoji poslovanja in uporabe spletnega mesta bizmatch.pro šteje za uporabnika ter za celotno spletno mesto, vključno z njegovimi podstranmi.

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto (v nadaljevanju: uporabnik).

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da se strinja s to Politiko varstva zasebnosti.
Ponudnik si pridružuje pravico, da kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katerokoli določbo te Politike varstva zasebnosti. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnega mesta strinja s spremembami.

Varstvo osebnih podatkov oziroma zasebnosti

II.
Uporabnik se strinja, da podjetje Sinecon d.o.o. za namene svojega poslovanja zbira in obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je posredoval ob prijavi na elektronske novice, izpolnitvi kontaktnega obrazca ali vprašalnika.

Z osebnimi podatki, zbranimi na spletnem mestu, upravlja podjetje Sinecon d.o.o., Prušnikova ulica 2, 1000 Ljubljana.

Vsi podatki, zbrani na spletnem mestu, se obravnavajo v skladu s to Politiko varstva zasebnosti, ki je javno dostopna na spletnem mestu in velja od 21. 12. 2021.

Namen zbiranja osebnih podatkov

III.
Sinecon d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke uporabnikov na podlagi soglasja posameznika z namenom obveščanja uporabnika o novostih ter za namene priprave poundb.

IV.
Podatki se shranjujejo v bazi, ki je upravljana v skladu skladu s politiko podjetja in v skladu z varnostno politiko izvajalca, v času trajanja razmerja med uporabnikom in ponudnikom in še 5 let po prenehanju njunega razmerja.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva izbris svojih podatkov iz baze. Podatki se po izbrisu ne shranjujejo v bazi. Podjetje Sinecon d.o.o. o zahtevi odloči v roku osmih delovnih dni. Uporabnik poda zahtevo za izbris svojih podatkov tako, da pošlje zahtevo za izbris na naslov elektronske pošte sales@bizmatch.pro.

V.
Skladno z določili ZVOP-1 ima uporabnik pravico pri podjetju preveriti pravilnost izvajanja zavarovanja in obdelovanja osebnih podatkov. Uporabnik mora z zahtevo pregled prostorov in opreme vsaj pet delovnih dni vnaprej napovedati. Zaradi zavarovanja poslovne skrivnosti in drugih občutljivih podatkov ponudnika se pregled izvede ob prisotnosti pooblaščene osebe zavoda.

Zavarovanje osebnih podatkov

VI.
Varovanje osebnih podatkov se izvaja skladno s 1. odstavkom 25. člena ZVOP-1. Osebni podatki so zavarovani v okviru pravnih, organizacijskih in ustreznih logično-tehničnih postopkov in ukrepov za preprečitev naključnega ali namernega nepooblaščenega uničevanja podatkov, njihovih sprememb ali izgub ter nepooblaščene obdelave teh podatkov tako, da se:

  • varujejo prostori, oprema in sistemska programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;
  • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
  • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
  • zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;
  • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo.

Končne določbe

VII.
Ta Politika zasebnosti velja od 21. 12. 2021 dalje.

Spletno mesto uporablja piškotke za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.